សព្វថ្ងៃប្រទេសកម្ពុជាកំពុងទទួលរងនូវបាតុភូតធម្មជាតិជាពិសេសបាតុភូតរន្ទះបាញ់ដែលប្រជាជន

មានការយល់ដឹងតិចតួចអំពីរន្ទះបាញ់។

រន្ទះបាញ់កើតមាននៅពេលដែលមាន​​​​​​​​​​​​​​​​​​ភ្លៀងផ្គរច្រើន ហើយភាគច្រើនវាបាញ់នូវតំបន់

ទីវាល និង មានដើមឈើ។រន្ទះកើតមាននូវពេលដែលមានផលសងប៉ូតង់ស្យែលរវាងបន្ទុកមួយ

ទៅបន្ទុកមួយទៀត។

Advertisements

នៅពេលមានភ្លៀងធ្លាក់សូមបងប្អូនកុំនៅក្រោមដើមឈើ និង​ នៅតំបន់ទិវាលដែលងាយឆាប់រងនិងទទួលរងនូវរន្ទះបាញ់។ ហើយម្យ៉ាងវិញទៀតពេលដែលមានភ្លៀងហើយយើងនៅទីវាលពេលមានអារម្មណ៍ហាក់បីដូចជាព្រឺសក់និងរោមដៃរបស់អ្នក អ្នកឆាប់ចាកចេញពីកន្លែងនេះអោយបានឆាប់រហស័ ។ព្រោះវាបាញ់នៅទីកន្លែងនេះរយះពេលប្រហែល 1500មីក្រូវិនាទី ។ ជាពិសេសវាកើតឡើងនៅកន្លែងណាដែលមានបន្ទុកច្រើន ។មានន័យថានៅពេលដែលរបស់វាចាប់បាននូវបន្ទុកវានិង…

រាល់ថ្ងែបច្ចេកវិទ្យាកំពុងតែពេញនិយមខ្លាំងណាស់នៅក្នុងពិភពលោក។

ទូរសព្ទ័ចល័តត្រូវបានគេណែនាំអោយប្រើជាលើកដំបូងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ១៩៤៦ដោយប្រើប្រពន្ធ័ដែលមានកម្រិត

រលកប្រេកង់150MHzមាន៦ប៉ុស្តិ៍(Channel)និងមានកំណត់ចែកប៉ុស្តិ៍ 60KHz ជាប្រពន្ធ័មួយចុច

ដើម្បីនិយាយ (Press-To-talk) ។

ក្រោយពេលប្រពន្ធ័នេះត្រូវបានដាក់អោយប្រើនៅទីក្រុងធំៗរបស់អាមេរិចមិន បាន ប៉ុន្មានផងដោយសារតម្រូវការប្រើប្រាស់បានកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហស័ លើសទំហំបន្ទុក នោះឆ្នាំ ១៩៥៥

ត្រូវបានគេបង្កើនប៉ុស្តិ៍រហូតដល់១១ និងបន្ទាប់មកប៉ុស្តិ៍ទី១២ ក៏ត្រូវបានគេបន្ថែមនៅប្រេកង់ដល់ ៤៥០MHz ។

ហេតុដូច្នេះ ហើយបានជា ដេប៉ាតឺម៉ង់ អគ្គិសនីនិង ថាមពលនៃវិទ្យាស្ថានបចេ្ចកវិទ្យា

កម្ពុជាបាន និង កំពុងខិតខំធ្វើការបណ្តុះបណ្តាល ធនធានមនុស្សក្នុងវិស័យអគ្គិសនី និង ថាមពលដែលមានមុខវិជា្ចជាច្រើនដែលត្រូវសិក្សាជាពិសេសគឺ ប្រព័ន្ធទូរគមនគមន៍ យ៉ាង យកចិត្តទុកដាក់។នៅក្នុងនោះប្រធានដេប៉ាតឺម៉ង់ក៏ដូចជាសាស្រ្តចារ្យដែលប្រកបទៅដោយចំនេះ

ខ្ពង់ខ្ពស់និងពោរពេញទៅដោយបទពិសោធន៍ទាំងក្នុងផែ្នកទ្រឹស្តីនិងការអនុវត្តន៍ បាន

ធ្វើការពន្យល់ណែនាំ និង ធ្វើការបង្ហាត់បង្ហាញអោយនិស្សិតគ្រប់រូប យល់ចងចាំ និង ចេះ អនុវត្តន៍ប្រកបដោយសមត្ថភាពខ្ពស់។ បន្ថែមពីការសិក្សានៅវិទ្យាស្ថាននិងការចុះទស្សនៈ កិច្ចសិក្សា នៅក្រៅវិទ្យាស្ថានមិនតែប៉ុននោះ ដេប៉ាតឺម៉ង់បានផ្តល់ឱកាសដល់និស្សិត ឆ្នាំ បញ្ចប់នៃឆ្នាំសិក្សាទាំងអស់បានចុះកម្មសិក្សានៅតាមរោងចក្រសហគ្រាសនិង ក្រុមហ៊ុននា

នាដើម្បីជាទុនសំរាប់ឈាន ដល់ ការចាប់អាជីពវិជា្ចជីវៈរបស់ខ្លួន ។

សព្វថ្ងៃប្រទេសកម្ពុជាកំពុងរងនូវបាញ់ភូតធម្មជាតិជាពិសេសបាញ់រន្ទះបាញ់ដែលបានបំផ្លាញជីវិតប្រជាពលរដ្ឌ

ខ្មែរអស់ជាច្រើននាក់។ដែលបាតុភូតនេះកើតមាននៅពេលដែលមានភ្លៀងផ្គរជាពិសេសនៅដូវវស្សា៕

មូលហេតុដែលមាន